Poorten & Hekwerken

Van oudsher vormen poorten en hekwerken een belangrijk deel van de werkzaamheden in de smederij.  Er zijn nog tal van prachtige gesmede toegangspoorten te bewonderen bij landgoederen en buitenplaatsen. In veel historische stads- en dorpskernen is smeedijzeren hekwerk te vinden in allerlei stijlen. Oude kazernes en ook begraafplaatsen werden vaak afgesloten door middel van gesmede hekwerken en poorten. En alhoewel er helaas het nodige verdwenen is omdat niet iedereen besef heeft van cultuurhistorische waarde en ouderwets vakmanschap, wordt er gelukkig ook veel bewaard en onderhouden.

Dat er nog veel smeedwerk behouden is ligt niet alleen aan tijdig uitgevoerd onderhoud. Ook de eigenschappen van het oude smeedijzer (zoals de wijze waarop het corrodeert), de gebruikte conserveringsmethoden (bijv. loodmenie en/of teer) en het feit dat de gebruikte materialen altijd massief waren hebben hieraan bijgedragen. Waar bij moderne hekwerken die in de massa geproduceerd worden, voornamelijk wordt gekeken naar prijs in combinatie met een levensduur van ca. 30 jaar, was en is het doel van de smid, om iets moois te creëren wat vele generaties lang meegaat. Over duurzaam gesproken!

Dat het eeuwenoude ambacht van smid nog steeds volop bestaansrecht heeft komt vooral door het creatieve van ons vak. Een mooi stuk smeedwerk begint met een goed ontwerp, een ontwerp wat aansluit bij de omgeving waar het werkstuk komt te staan. Met aandacht voor de juiste stijlkenmerken en technieken en waarbij de onderdelen en ornamenten volgens het ontwerp in het juiste model en afmeting gesmeed worden.

Bent u ook op zoek naar een onderscheidend stuk vakwerk?

Neemt u dan eens contact met ons op!
Contact opnemen